TERMS AND CONDITIONS OF THE “UKRlocal” UA APP

Chapter I. DEFINITIONS Regulations – this document Mobile application/Application – software called „UKRlocal” created by the Service Provider and made available to the User via Google Play, intended for installation in the memory of the Mobile Device. Service Provider – Local Media Association with its registered office in Jarocin, address: 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1A, entered into the Register […]

REGULAMIN APLIKACJI “UKRlocal” UA

Rozdział I. DEFINICJE Regulamin – niniejszy dokument Aplikacja mobilna/Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą “UKRlocal” stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Google Play, przeznaczone do instalacji w pamięci Urządzenia mobilnego. Usługodawca – Stowarzyszenie Mediów Lokalnych z siedzibą w Jarocinie, adres: 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1A wpisana do rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem […]

REGULAMIN APLIKACJI “LOKALSI 4.0”

Rozdział I. DEFINICJE Regulamin – niniejszy dokument Aplikacja mobilna/Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą “LOKALSI 4.0” stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Google Play, przeznaczone do instalacji w pamięci Urządzenia mobilnego. Usługodawca – Stowarzyszenie Mediów Lokalnych z siedzibą w Jarocinie, adres: 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1A wpisana do rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod […]