Polityka prywatności

Stowarzyszenie Mediów Lokalnych przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatnościużytkowników (dalej: „Użytkownicy”) “Aplikacji Lokalsi 4.0”(dalej: „Aplikacja”) oraz bezpieczeństwaprzetwarzania ich danych osobowych.Korzystając z naszych usług powierzasz nam swoje dane osobowe i inne informacje.Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu i jak jewykorzystujemy. To ważne informacje, więc prosimy o dokładne zapoznanie się […]